За Юроспийд

СЪЗДАВАНЕ
Юроспийд е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1994г., в София. Предоставя транспортно-логистични услуги.

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Юроспийд има висока репутация и е сред най-уважаваните български превозвачи. В експлоатация са 100 /сто/ товарни композиции по международни и вътрешни релации. Извършват се превози на комплектни, частични и групажни товари.

logistics-eurospeedЛОГИСТИКА
МУЛТИМОДАЛНИ РЕШЕНИЯ
Услугите включват цялостна логистична организация – вдигане, съхранение, обработка, превоз и  доставка на пратките.

Логистичен център Юроспийд е създаден през 2004г. на ЖП гара Петърч – на 15 км западно от София по Е80, с директен достъп до ЖП коловоз. Общата площ е около 26 000 m2, в т.ч. над 7000m2 паркинги и маневрени площи, сгради с разгъната площ от над 5000m2 в т.ч. административни, складови и производствени площи. Прилагат се комплексни логистични решения – включително и комбинирани превози: ЖП – Автомобилен транспорт.

МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ И РАБОТА С ДИСТРИБУТОРСКИ ВЕРИГИ
partners-eurospeedОт 1994г. Юроспийд е предпочитан превозвач на бутилирани български вина за Западна Европа за основни корпоративни износители към Великобритания, Белгия, Холандия и Германия. Доставки се осъществяват директно до рампа на дистрибуторски вериги в Европа като: TESCO, SAINSBURY ‘ S, MORRISONS и др.  

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЦЕСИ
Във всички етапи на транспортния процес, се прилага съсредоточеност и професионализъм. Екипът в Юроспийд е опитен и отлично мотивиран – действа с пределна координация, използва най-новите достижения на информационните технологии. Тези фактори водят до високо-ефективно решаване на транспортните задачи и увеличение на ползите за клиентите.

ВРЪЗКИ
За ефективна организация на превозите и обработката на товарите и документацията, се ползва развита мрежа от партньорски фирми от България, Великобритания, Италия, Белгия, Холандия, Германия, Франция. 

БЪДЕЩЕ
С натрупания солиден международен опит и развита фирмена култура, постоянно се увеличава качеството на обслужване – с бързи темпове и по нови направления.