Логистика

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЮРОСПИЙД – ЖП ГАРА ПЕТЪРЧ

15 км от София по Е80, посока Калотина
Обща площ – 24 889 м2
Директен достъп до ЖП мрежа – коловоз на ЖП гара Петърч

ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ в ЛЦ Юроспийд:

Комбинирани превози ЖП-Автомобилен транспорт
ТРО от/на ЖП-Автомобилен транспорт
Складиране
Крос-докинг
Консолидация – Сортиране – Комисиониране
Дистрибуция в България

СКЛАД Покрит – 2 759 м2

Склад тип А
Оборудван с палетни стелажи
Рампи за челна и странична обработка на камиони
Инсталация автономно електрозахранване

СКЛАД Открит – 693 м2

Портален кран: 2 бр. за товаро-разтоварна дейност, свързан с републиканската ЖП мрежа и международната ЖП линия София-Белград